Coachingstechnieken

Behalve dat ik als coach naar je luister, je bemoedig en licht werp op datgene wat je zelf nog niet ziet of durft aan te kijken, maak ik ook gebruik van wat specifiekere coachingstechnieken. Hieronder kun je er iets meer over lezen. Ik heb ze in willekeurige volgorde onder elkaar gezet.

Ontspanningsoefeningen

Veel mensen zijn overprikkeld doordat er een continue spanning in hun lichaam bestaat als gevolg van allerlei issues die spelen in hun leven.
Je zenuwstelsel staat als het ware steeds “aan” en kan niet goed meer ontspannen. Behalve dat je fysieke lichaam dit niet fijn vindt, gaat het ook ten koste van je innerlijke rust en balans.
Als je innerlijke rust ervaart ben je beter in staat om te leven vanuit jouw innerlijke kracht en maak je keuzes die voor jou voedend zijn.
Een voorbeeld van een ontspanningsoefening is een ademhalingsoefening. Door rustig laag in de buik te ademen, geef je het zenuwstelsel een seintje dat het mag ontspannen en herstellen.

Grondingsoefeningen

Gronding of aarding betekent dat je bewust verbinding maakt met je gehele lichaam. Jouw lichaamsbewustzijn neemt daardoor toe. Je ervaart weer verbinding met jezelf in het hier-en-nu en je voelt verbinding, verankering met de aarde.
Veel mensen leven vooral in hun hoofd. Doordat je de verbinding met de rest van je lichaam en met de aarde verliest voel je je onrustig en snel uit balans. Je bent uit je natuurlijke kracht en bent niet gecentreerd.
Zie het als een boom. Als zijn wortels niet goed verankerd zijn in de aarde waait hij makkelijker om.
Bij (hoog)gevoelige mensen is gronden bij uitstek belangrijk, omdat zij met behulp van gronding opgepikte emoties en energieën van andere mensen beter kunnen loslaten.

Focussen

Focussen is ontwikkeld en beschreven door Eugene T. Gendlin (Amerikaans psychotherapeut en filosoof)
Door middel van focussen leer je luisteren naar de wijsheid van het lichaam. Ons lichaam geeft namelijk vaak duidelijke of minder duidelijke signalen af; gevoelens van ongemak en onrust, die meestal niet in woorden te vangen zijn. Je ervaart iets van binnen dat nog niet helder is en waarbij je geneigd bent om er geen aandacht aan te besteden, terwijl het je vaak iets heel wezenlijks te vertellen heeft.
Als coach nodig ik je uit en begeleid ik je om naar binnen te keren en op een vriendelijke, uitnodigende, niet oordelende manier naar dit ervaren gevoel te gaan. Bij focussen laat je het gevoel het “verhaal” vertellen zonder precies te weten waar het over gaat. Je blijft uit het verhaal en uit de analyse en bent ook niet gericht op zoek naar een oplossing. Door uit het denken te blijven en de antwoorden te vinden in de taal van het lichaam ontstaat er heling.
Met behulp van focussen kan je een soort “verschuiving” ervaren, een erkenning van “wat is”, wat leidt tot een gevoel van ontspanning.

Visualisaties en geleide meditaties

Het is gebleken dat visualisaties een vergelijkbaar effect op je hersenen hebben, als daadwerkelijke acties.
Zo kan het visualiseren van iets eten wat je heel lekker vindt, een zelfde reactie bij je teweeg brengen als het daadwerkelijk eten van dat lekkers.
Als mens visualiseer je bewust of onbewust, vele malen per dag. Die visualisaties kunnen positief zijn, maar ook negatief.
Als jij (on)bewust visualiseert dat je sollicitatiegesprek goed verloopt en dat je goed uit de verf komt, zal de uitkomst vaak anders zijn, dan als je (on)bewust visualiseert dat je niet uit je woorden gaat komen en dat je niet capabel genoeg bent.

Bij een geleide meditatie word je begeleid om in een ontspannen, meditatieve staat van zijn te komen, waarna je meegenomen wordt in een prettig verhaal en eventuele instructies. Via dat verhaal ga je op reis in jezelf. Je leert jezelf beter kennen doordat je ontdekt wat het verhaal bij je teweeg brengt. Er kan innerlijke rust en ontspanning ervaren worden. En met de inzichten die je opdoet kun je in je dagelijkse leven werken aan je innerlijke groei.

Visualisaties en geleide meditaties kunnen je gemoedstoestand beïnvloeden en je zicht geven op het effect van je eigen positieve/negatieve overtuigingen.

Systemische oefeningen

Iedereen maakt deel uit van verschillende systemen. Je familiesysteem, je vriendengroep, je gezin, je collega’s, maar bijvoorbeeld ook je eigen lichaam. Je kunt zo’n systeem vergelijken met een kudde. Die kudde verlangt balans en harmonie. Dan functioneert ie op z’n best.
In een systeem spelen een aantal wetmatigheden. Bijvoorbeeld het feit dat er balans moet zijn tussen geven en nemen. Is die balans er niet, dan ondervindt iedereen in dat systeem daar hinder van, waardoor het systeem niet goed meer functioneert.
Als je obstakels tegenkomt in je leven, hebben die vaak een relatie met het systeem waar je uitkomt of inzit.
Als bijvoorbeeld in het gezin van herkomst door de ouders niet gerouwd is om het verlies van een overleden kind, dan wordt die rouw als het ware overgedragen op de andere kinderen binnen dat gezin. Zij zijn zich hier vaak niet bewust van, maar ervaren wel obstakels in hun leven die hun oorsprong hebben in dat onvoltooide rouwproces. Wordt het onvoltooide rouwproces door hen niet “aangekeken” en afgerond, dan kunnen zij vervolgens die onverwerkte rouw ook weer aan een volgende generatie “doorgeven”. Zo’n proces kan pas stoppen als iemand zich hiervan bewust wordt en alsnog dit rouwproces afrond. Daarom is het aankijken, doorvoelen en transformeren van je gevoelens ook zo belangrijk.
Afgelopen jaren heb ik een opleiding tot rouw- en verliescoach gedaan en een opleiding systemisch coachen. In die opleidingen heb ik veel geleerd over het systemisch principe. Met behulp van systemische oefeningen en inzichten, kun je meer te weten komen over waar bepaalde gevoelens en patronen vandaan komen en waarom het in je huidige leven bijvoorbeeld niet stroomt.
Ik gebruik het systemische principe vooral als aanvulling op mijn andere coachingstechnieken. Ik doe echter geen uitgebreide (familie)opstellingen.

Het zetten van intenties

Wat is een intentie? Een intentie is een korte, specifiek geformuleerde zin. Geformuleerd in de ik-vorm en in de tegenwoordige tijd, om je lichaam en geest als het ware te programmeren naar een specifiek positief doel.
Een intentie zet je bijvoorbeeld aan het begin van je dag of voor een bepaalde gebeurtenis.
Het leidt je bewustzijn naar dat wat voor jou belangrijk is. Intenties hebben te maken met jouw motivaties, doelen en verlangens.
Het werken met intenties zorgt ervoor dat je je bewust wordt van je diepste verlangens en geven je richting. Uiteindelijk kunnen ze er voor zorgen dat waar jij diep van binnen naar verlangt, ook daadwerkelijk gemanifesteerd kan worden.

Lichaamsgerichte en energetische oefeningen

Lichaamsgerichte en energetische oefeningen vergroten je (lichaams)bewustzijn. Zo maak je weer verbinding met je lichaam en leer je het te waarderen en lief te hebben precies zoals het in het hier-en-nu is, zonder oordeel. Door liefdevol contact te maken met je lichaam en je innerlijke wereld, kom je in contact met je gevoelens. Die gevoelens zijn een soort wegwijzers naar je beperkende overtuigingen. Door die aan te kijken, krijg je de mogelijkheid om te helen van binnen uit, in plaats van je heling in de buitenwereld te zoeken en te verwachten.

Het taoïsme kent veel van deze oefeningen.
Een voorbeeld hiervan zijn de zes helende klanken, waarbij je je vitale organen vrij maakt van stress, energieblokkades en lichamelijke en emotionele verontreiniging tegen gaat.
Zo helpt de longklank bij verdriet, weerstand en het moeite hebben met verandering. Deze klank geeft ruimte en leidt je naar moed en aanvaarding.

Coaching in de natuur

De natuur heeft een rustgevend en helend effect op mensen. Je haalt jezelf even weg uit je drukke leefomstandigheden, waardoor je de kans krijgt om te vertragen, te reflecteren en inspiratie op te doen.
In de natuur zijn zorgt er soms ook voor dat je makkelijker verbinding met je gevoelens kunt maken en beter kunt aangeven wat er zich afspeelt in je binnenwereld.
Verder kun je de natuur ook heel mooi inzetten bij systemische-, energetische- en ontspanningsoefeningen.

De wijsheid en kracht die bomen en planten in zich dragen is fascinerend. In het boek “De kracht van bomen” van Maja Kooistra, kun je bijvoorbeeld lezen over solarbomen en lunarbomen of bomen die beide eigenschappen in zich dragen. De energiestroom gaat bij solarbomen van de kosmos naar de aarde en bij lunarbomen van de aarde naar de kosmos.
Als je meer geaard, gegrond wil zijn is het prettig om in de buurt van een solarboom te zijn of hem aan te raken. De grove den, zomereik, berk of appelboom zijn solarbomen. Een lunarboom brengt helderheid in het hoofd, waardoor je dingen beter kunt overzien. De beuk, spar en pereboom zijn voorbeelden van lunarbomen.

Mocht het voor jouw proces van meerwaarde zijn om naast coaching in de praktijkruimte, ook eens in de natuur een coachingssessie te houden, dan behoort dat zeker tot de mogelijkheden.