Inspirerende gedichten

Grensgeval

Iets in mij wil blijven
Waar ik ben
Iets in mij wil houden
Wat ik heb
De rest van mij
Zoekt altijd weer de grens
Wil onderzoeken
Wat hij nog niet kent

Iets in mij wil samen
En voor altijd
Iets in mij wil
Altijd weer alleen
Ik ben een vreemde mengeling
Van alles
Ik hou mezelf
Met moeite op de been

Ik ga op goed geluk
Langs kronkelwegen
Heb nooit gehouden
Van een rechte lijn
Iets in mij
Wil schijnen als een ster
De rest van mij
Wil juist onzichtbaar zijn

Gedicht van Stef Bos uit het boek “Achtbaan”, dat hij heeft gemaakt met Peter van Straten

Voedsel voor de ziel

Dat iedereen op aarde weet
dat schoonheid mooi is
maakt lelijkheid.

Dat iedereen op aarde weet
dat goedheid goed is
maakt het kwaad.

Want zijn en niet-zijn
ontstaan samen;
moeilijk en makkelijk
vullen elkaar aan;
lang en kort
vormen elkaar;
hoog en laag
meten elkaar af;
toon en stem
maken samen de muziek;
voor en na
volgen elkaar op.

Daarom doet de wijze ziel
zonder doen,
onderwijst zonder praten.

De dingen van deze wereld
bestaan, ze zijn;
je kunt ze niet weigeren.

Te dragen en niet te bezitten;
te handelen zonder aanspraak te maken;
het werk doen en het laten gaan;
want het gewoon laten gaan
is wat maakt dat het blijft.

Een nieuwe interpretatie van Ursula K. Le Guin van de Tao Te Ching van Lao Tzu