Inspirerende gedichten

Voedsel voor de ziel

Dat iedereen op aarde weet
dat schoonheid mooi is
maakt lelijkheid.

Dat iedereen op aarde weet
dat goedheid goed is
maakt het kwaad.

Want zijn en niet-zijn
ontstaan samen;
moeilijk en makkelijk
vullen elkaar aan;
lang en kort
vormen elkaar;
hoog en laag
meten elkaar af;
toon en stem
maken samen de muziek;
voor en na
volgen elkaar op.

Daarom doet de wijze ziel
zonder doen,
onderwijst zonder praten.

De dingen van deze wereld
bestaan, ze zijn;
je kunt ze niet weigeren.

Te dragen en niet te bezitten;
te handelen zonder aanspraak te maken;
het werk doen en het laten gaan;
want het gewoon laten gaan
is wat maakt dat het blijft.

Een nieuwe interpretatie van Ursula K. Le Guin van de Tao Te Ching van Lao Tzu